nina-strehl-140734-e1507203899344.jpg

OMG!WET – UITDAGING #1: PARTICIPEREN EN STRAATTAAL LEREN

De Omgevingswet is uitgesteld, maar uitstel is bij Jonge Honden geen afstel!

Het afgelopen jaar hebben we met heel veel mensen gesproken over het grote thema ‘De Omgevingswet’. Heel veel? Ja, voor ons gevoel wel. We hebben gevraagd, geluisterd, geborreld en conclusies getrokken. Daarom delen we de komende maand iedere week een OMG-uitdaging én een jonge hondse oplossing daarvoor. Hierbij OMG-uitdaging #1: Participeren en straattaal leren.

Participeren, let’s go!

Het maakte niet uit met wíe we aan tafel zaten. Van strategisch adviseur tot stadsgeograaf, bij ieder gesprek kwam het onderwerp participatie wel aan bod. Met de komst van de Omgevingswet krijgt burgerparticipatie een veel belangrijkere rol. Overheden zijn steeds vaker verplicht om burgers mee te laten beslissen. Op welke manier doe je dat dan, participeren? Hierin worden overheden vrij gelaten. Dat zien wij als een mooie kans om dit op een creatieve manier aan te pakken. Hierbij richten wij ons als jonge honden op het meekrijgen van, je raadt het al: jongeren!

Straattaal moet je leren

Een grote uitdaging voor overheden is het zicht krijgen in de meningen, ideeën en inzichten van jongeren. Meningen hebben jongeren over van alles, maar serieus meepraten met de beleidsmakers gebeurt vaak nog niet. Jongeren hebben er geen zin in, zien de noodzaak niet of ze weten overheden niet te vinden. Tegelijkertijd is het voor overheden de uitdaging om het aantrekkelijk te maken om mee te denken. Maar hoe betrek je jongeren bij visievorming? Hoe zorg je ervoor dat jongeren de manier weten om hun stem te laten horen? En hoe zorg je er als overheid voor dat je toegankelijk en benaderbaar bent voor jongeren?

Hoe doet Jonge Honden dat dan?

Jonge hond Bianca schreef een manifest voor en door de jongeren van twee gemeenten in Utrecht. Het waterpeil in dit gebied stijgt, waardoor de leefomgeving verandert. Dit heeft invloed op hoe de jongeren in de toekomst in het gebied kunnen wonen en werken. Met het manifest willen jongeren aandacht vragen voor de veranderingen in het gebied en zelf ook een actieve rol spelen in de oplossingen hiervan. Het manifest is vervolgens aangeboden aan een samenwerkingsverband bestaande uit de provincie Utrecht, gemeenten en waterschappen.

 Jonge honden Eva-Maria en Jasmijn schreven een intermezzo als onderdeel van de woonvisie van de gemeente Huizen. Ze gingen een dag op pad in Huizen en vroegen 15 jongeren in de leeftijd van 18-30 jaar het hemd van het lijf door middel van dilemma’s, creatieve vragen. Over woonvoorkeuren, de buurt, de manier van wonen en over hun droomhuis. De gesprekken waren de basis voor het intermezzo: een fris vormgegeven verhaal met foto’s om zo een beeld te krijgen van de manier waarop jongeren in Huizen denken over het thema wonen.

Ben je benieuwd geworden en wil je hierover verder praten? Neem gerust contact op met Sven, Jasmijn, Lisa of Merit.

Add your comment