Junior projectleider Domotica bij Gemeente Edam-Volendam

De beleidstransities  in de AWBZ en de Wmo brengen grote veranderingen met zich mee voor zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, verzekeraars  en niet in de laatste plaats: de burger zelf. Net als alle andere gemeenten in Nederland, krijgt ook de Gemeente Edam-Volendam met deze veranderingen te maken.

Jonge hond Stef ondersteunt de gemeente bij de communicatie over de gevolgen van de beleidstransities naar haar inwoners. Wat betekent dit voor hen en wat wordt er van de burger in de ‘participatiesamenleving’ eigenlijk verwacht? Daarnaast richt Stef zich op het verbinden en verduurzamen van initiatieven op het gebied van domotica in de regio Zaanstreek-Waterland (domotica zijn technische hulpmiddelen in woningen die mensen  in staat stellen langer thuis te wonen).

Door in gesprek te gaan met de verschillende organisaties uit de regio werkt Stef aan de planvorming voor het opzetten van een nieuwe organisatiestructuur waarin gemeente, zorgpartijen en vrijwilligersorganisaties samenwerken om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en efficiënter te organiseren.

  • Projectmedewerker
  • Notuleren
  • Junior projectleider
  • Budgetteren
  • Organisatieverandering
  • Sparringpartner