Junior projectmedewerker bij Stadsregio Arnhem Nijmegen

Jonge honden Jeske en Sjors zijn beiden voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen aan de slag op de afdeling mobiliteit; in het bijzonder voor alles rondom het thema ‘snelfietsroutes’. Deze hoogwaardige fietspaden worden in en rondom de steden Arnhem en Nijmegen aangelegd om fietsen in de regio aantrekkelijker te maken en uiteindelijk automobilisten verleiden de fiets te pakken. De Stadsregio Arnhem Nijmegen is hierbij facilitator van het proces rondom de totstandkoming van de snelfietsroutes en ziet erop toe dat de visie betreffende ‘fiets’ wordt uitgedragen. Op het moment zijn er zes snelfietsroutes in ontwikkeling waarvan er drie bijna zijn opgeleverd.

Om tot de aanleg van de verschillende snelfietsroutes te komen is Sjors als projectmedewerker betrokken bij het gehele proces. Vanaf de verkennende gesprekken met gemeenten, tot aan de samenwerking met de uitvoerende technische partijen en de definitieve besluitvorming. Naast de secretariële werkzaamheden bij deze overleggen is Sjors verantwoordelijk voor de monitoring van fietsgerelateerde projecten zoals de bewegwijzering en fietstellingen. Ook het toekennen van subsidies omtrent fietsprojecten in de regio behoort tot zijn taken.

Jeske is verantwoordelijk voor de project- en gedragsveranderende communicatie rondom de routes. In de plan- en realisatiefase zorgt zij ervoor dat omwonenden en bestuurders op de hoogte zijn van de ontwikkelingen betreffende de routes. Rondom de oplevering en daarna verschuift de focus naar gedragsverandering: hoe krijg je automobilisten die in de spits rijden uit de auto op de fiets? Samen met een senior adviseur stelt Jeske de gedragsveranderende strategie op en voert deze uit. Hierbij is zij tevens spin in het web tussen de communicatiemedewerkers van betrokken overheidsorganen. Met haar nieuwsgierigheid en kennis van nieuwe communicatiemiddelen en strategieën levert zij als jonge hond een waardevolle bijdrage aan de communicatie.

  • Projectmedewerker
  • Junior projectleider
  • Spin in het web
  • Communicator
  • Organisator
  • Notulist
  • Sparringpartner