Projectondersteuner bij De Onderwijsspecialisten

Met de komst van het Passend Onderwijs gaat er het een en ander veranderen. Scholen krijgen een zorgplicht en gaan samenwerken in regionale verbanden. De Onderwijsspecialisten biedt (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook voor De Onderwijsspecialisten betekent het Passend Onderwijs dus een verandering in de manier van werken.

Daarom heeft De Onderwijsspecialisten jonge hond Jeske gevraagd om de ondersteuningsmogelijkheden en expertise van de organisatie in kaart te brengen. Middels desk research en kwalitatief onderzoek (interviews) heeft Jeske in kaart gebracht welke expertise er bij de verschillende specialisten en op de verschillende vestigingen van de organisatie aanwezig is. Dit heeft zij verwerkt in een database. Deze database geeft input voor een advies over de interne en externe facilitering, positionering en profilering.

  • Projectmedewerker
  • Desk research
  • Onderzoeker
  • Organisatieverandering
  • Communicator
  • Sparringpartner