ba18c073-f017-4ded-8447-0c2a285784d4-e1488523122482.png

Thomas duikt in de duurzaamheid

Anno 2017 kan je er niet meer omheen: duurzaamheid is hot.

Bij Jonge Honden zijn we zelf veel bezig om duurzamer te leven. Maar dat duurzaamheid steeds belangrijker is zien we gelukkig ook steeds meer terug in onze opdrachten. Zo ben ik (Thomas), als iemand die niet op voorhand een duurzaamheidsexpert is, toch in deze wereld gedoken.

Zelf zoek ik altijd ‘waarde’ in mijn opdracht. “Draag ik daadwerkelijk iets bij aan de samenleving door deze opdracht te doen?”. “Ja”, was mijn antwoord toen ik bij de City Deal Circulaire Stad betrokken werd. Zo startte voor mij de échte kennismaking met de duurzaamheidssector.

In een City Deal zoeken steden elkaar op om samen met het Rijk en het bedrijfsleven stappen te zetten binnen een specifiek thema. In dit geval binnen circulaire economie met als doel om de transitie naar deze circulaire economie te versnellen. Elke deelnemende stad kijkt anders tegen deze transitie aan en gaat er ook anders mee om. Door ervaringen te delen en door samen te werken kunnen steden echt stappen gaan zetten naar een circulaire stad.

Waarom is circulariteit zo belangrijk? In circulaire processen worden grondstoffen, producten en overige materialen hergebruikt, waar de grondstof bij lineaire processen leidt tot afval. Op dit moment wordt het meeste dat we gebruiken weggegooid en dat is super zonde! Circulariteit zorgt voor minder gebruik van grondstoffen en minder afval. Dit helpt ons om te gaan met schaarse grondstoffen en vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen.

Aan deze City Deal deden acht gemeenten, drie ministeries en drie kennisinstellingen mee. Veel partijen die dezelfde ambitie hebben en gezamenlijk doelen hebben opgeschreven. Maar hoe krijg je deze partijen ook praktisch gezien in beweging? Daar kon ik mijn rol pakken als Jonge Hond.

Twee weken na mijn start bij deze City Deal groep zou de overeenkomst zelf ondertekend worden door vertegenwoordigers van de gemeenten, ministeries en kennisinstellingen. Hier moest nog een heleboel voor georganiseerd worden. Hoe ziet dit moment eruit? Wie zijn er aanwezig? Wie gaan er ondertekenen? Is er pers aanwezig? Hoe brengen we dit naar buiten? Hoe gebruiken we dit moment als goede kick-off voor de rest van het traject? Zomaar een aantal vragen waar ik binnen twee weken invulling voor en antwoord op moest hebben. Een mooie uitdaging die ik graag aanging!

Door veel contact te hebben met alle betrokkenen, het overzicht te houden en beslissingen durven te nemen hebben we samen voor een goed moment kunnen zorgen waarbij de City Deal werd ondertekend. Daarnaast konden we alle beleidsmedewerkers bij elkaar krijgen in een werkatelier om zo het vervolgproces te starten.

Mijn rol in dit vervolgtraject was om samen een efficiënt werksysteem op te zetten, waardoor het mogelijk werd voor de deelnemende steden om concreet te werken aan de doelstellingen. Ook hier werd een frisse en kritische blik erg gewaardeerd en was het zaak om alle partijen goed te betrekken in het proces. In verschillende werkgroepen zijn we steeds concreter geworden. In dit soort sessies leerde ik de duurzaamheidssector steeds beter kennen. Bijvoorbeeld in de werkgroep die verantwoordelijk was voor circulaire gebiedsontwikkeling kwam al heel snel naar voren dat er heel veel belemmeringen zijn die constructieve ontwikkeling in de weg zitten. Ik had belemmeringen verwacht, maar dat dit al begint bij de organisatiestructuur van een gemeente was toch verassend voor mij. Of de ontdekking dat er al een aantal bedrijven zijn die het verdienmodel binnen circulariteit juist heel goed begrijpen en op die manier hun duurzaamheidssteentje bijdragen en toch commercieel kunnen blijven.

Nadat alle werkgroepen waren gestart en er een plan was voor de komende twee jaar kon ik met een gerust hart mijn rol binnen deze City Deal afronden. Mijn rol was procesmatig en communicatief, maar door de inhoudelijke sessies ontdek je nieuwe sectoren en blijf je jezelf ontwikkelen. Ik weet nu dat er erg veel gebeurt en staat te gebeuren in deze sector. Steeds meer mensen hebben de juiste ambities en mooie initiatieven worden of zijn al gestart. Ikzelf heb een mooie nieuwe opdracht gevonden in deze sector en blijf mij verder verdiepen in de duurzaamheid. Nieuwsgierig naar wat ik doe of wat ik voor kansen ik zie in de sector? Ik vertel er graag over!

Add your comment