Jonge Honden en de omgevingswet

2050 Begint nu. Bij ons.

Het moet anders, en dat weten we allemaal. Het hiervoor bijna magische jaar 2050 lijkt nog zo abstract, maar is zo veel meer dan een half voltooide eeuw. Nederland is dan energieneutraal, klimaatneutraal en heeft een circulaire economie. Ondertussen bouwen we 1 miljoen woningen, gaan we totaal anders denken over mobiliteit en transformeren we de landbouw. Tegelijkertijd bouwen we aan nieuwe welvaart, gebaseerd op duurzame waarde. Kortom, Nederland gaat op de schop. In grofweg drie decennia gaan we het land, en daarmee onze leefomgeving, transformeren.

Grote uitdagingen vragen niet altijd om grootse antwoorden, maar vaak wel om andere. Zo ook in de fysieke leefomgeving. Met de omgevingswet hebben overheden straks niet alleen nieuwe bevoegdheden en instrumenten, ze moeten ook totaal anders te werk gaan: co-creërend, participerend en integraal. En dan ook nog eens sneller, duidelijker en makkelijker. Of, zoals wij zeggen: ‘niet vinken, maar vonken’. Dat betekent niet meer uitgaan van een vaststaand takenpakket, maar je rol aanpassen aan de opgave. Niet bang zijn om te vallen, maar struikelend vooruit. Niet de werkwijze van vandaag, laat staan van gisteren, maar die van de generatie van morgen. Onze generatie moet aan de slag, en daarmee zijn wij begonnen.


Integraal samenwerken
Waar vroeger iedereen zijn eigen visie vormde, zitten we nu gezamenlijk aan tafel. Dit stimuleert creativiteit, intern ondernemerschap en zorgt voor gedeelde verantwoordelijkheid. Ook biedt het verschillende perspectieven op dezelfde opgave. Maar integraal werken is voor veel organisaties een enorme opgave.
Wij zorgen ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt en iedereen elkaar begrijpt. We faciliteren de omslag van sectoraal werken naar integraal samenwerken en verzorgen de communicatie tussen verschillende partijen.

Stakeholders betrekken
Lokale overheden staan voor de uitdaging om een breed scala aan stakeholders te betrekken bij het ontwikkelen van omgevingsvisies. Waterschappen, regionale omgevingsdiensten, GGD-instellingen, de bouwsector en natuur- en milieuorganisaties moeten geactiveerd worden om een visie te ontwikkelen én uit te voeren.
Wij zorgen ervoor dat al deze partijen de juiste stakeholders in beeld hebben. Daarna brengen wij iedereen aan tafel om samen een visie te ontwikkelen. Wij faciliteren de bijeenkomsten en zijn spin-in-het-web bij de samenwerkingsverbanden. HIerbij staan goede onderlinge en externe communicatie centraal. Vervolgens vertalen wij de uitkomsten en meningen in gedragen visies.

Participeren en straattaal leren
Jongeren, welke overheid weet écht wat hen beweegt? De meningen, ideeën en inzichten van jongeren zijn een blinde vlek voor de meeste overheden. En dat terwijl jongeren over van alles een mening hebben. Toch zit serieus meepraten met de beleidsmakers er vaak niet in. En dat is jammer, want jongeren hebben beter zicht op de toekomst, komen vaak met innovatieve ideeën en weten haarscherp te formuleren wat ze van iets vinden.
Wij spreken de taal van jongeren. Wij betrekken jongeren bij visievorming, vertalen de stem van jongeren in beleidsstukken en zijn open en benaderbaar voor jongeren in opdracht van organisaties.

Als jonge honden werken we al 18 jaar voor verschillende overheden en (semi) publieke organisaties. We werken nooit sectoraal; we werken van nature integraal en interdisciplinair. Benieuwd in welke projecten we al actief zijn (geweest)? Klik op de link voor meer informatie!

 Onze projecten:

  • Participatietraject omgevingsvisie Gemeente Alphen a/d Rijn
  • Deelname Summerschool Omgevingswet  (Wijk aan Zee & Provincie Zuid-Holland)
  • Projectsecretaris Eenvoudig Beter (ministerie Infrastructuur en Milieu)
  • Projectleider verstedelijking NOVI team (Interprovinciaal Overleg)
  • Junior projectleider omgevingswet (Platform31)
  • Training ‘Google translate het jargon’ (VNG Festival omgevingswet)
  • Training ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’ (Gemeente Haarlem)
  • Tafelexpert masterclass omgevingswet (ministerie Infrastructuur en Milieu)

Reactie toevoegen

*Alle velden a.u.b. correct invullen