OMG!WET – Uitdaging #3: Stakeholder management

De Omgevingswet is uitgesteld, maar uitstel is bij Jonge Honden geen afstel!

Het afgelopen jaar hebben we met heel veel mensen gesproken over het grote thema ‘De Omgevingswet’. We hebben gevraagd, geluisterd, geborreld en conclusies getrokken. Na uitdaging #1 over jongerenparticipatie en #2 over de nieuwe manier van werken, hier OMG-uitdaging #3: Stakeholder management.

Van alleen naar met iedereen

Lokale overheden staan voor de uitdaging om een breed scala aan stakeholders te betrekken bij het ontwikkelen van omgevingsvisies. Waterschappen, regionale omgevingsdiensten, GGD-instellingen, de bouwsector en natuur- en milieuorganisaties moeten geactiveerd worden om een visie te ontwikkelen en uit te voeren. Maar hoe komen de juiste partijen aan tafel? Hoe voeren zij een open gesprek? Hoe richt je je samenwerking zo in dat iedereen weet waar het over gaat? En hoe kunnen overheden ervoor zorgen dat zij op het juiste moment de juiste inbreng hebben in de omgevingsvisie?

Via de Jonge Hondse aanpak

Communicatie speelt een belangrijke rol bij het betrekken (en betrokken houden) van verschillende stakeholders. Want waar de planoloog het bij ‘omgeving’ heeft over de fysieke ruimte, heeft de sociaal werker het bij ‘omgeving’ over iemands persoonlijke netwerk. Bij Jonge Honden spreken we die verschillende talen, zie #OMG-uitdaging #2. Daarbij heb je voor het betrekken van stakeholders naast slimme communicatie en een goed plan van aanpak ook iets anders nodig: een enthousiasmerend visitekaartje van jouw organisatie. De combinatie van deze drie factoren kan ervoor zorgen dat jouw Omgevingsvisie een succes wordt. Uiteraard heb je dan nog de juiste partijen nodig die hun bijdrage leveren aan de Omgevingsvisie…

De juiste partijen samenbrengen

Jonge Honden is al ruim 17 jaar actief in de (semi) publieke sector. Vrijwel alle thematiek van actuele vraagstukken komt binnen onze opdrachten aan bod. Van ruimtelijk opgaven tot innovaties in de zorg; van onderwijs geven tot onderwijs verbeteren en van belangenbehartiging tot omgevingsmanagement. Dat is handig, want zo kennen we (de werkwijze van) ontzettend veel stakeholders. Ook zijn we vanwege deze ervaring van nature netwerkers en bekijken we vraagstukken vanuit verschillende perspectieven. We worden dan ook vaak gevraagd voor opdrachten waarbij we verschillende partijen moeten samenbrengen of samenwerkingscoalities moeten aanjagen.

Ben je benieuwd geworden wat Jonge Honden voor jouw organisatie kan betekenen? Of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust contact op met JasmijnLisaMerit, of Sven.