Centraal Museum

Thomas van Rest

Marieke l'Ortye

Marketing en communicatieadviseur Centraal Museum Utrecht & nijntje Museum

Het Centraal Museum is het oudste stedelijke museum in Nederland. Met ook het nijntje museum onder hun beheer, hebben ze een hele brede collectie te bieden. De marketing en communicatie afdeling is dan ook druk en komt niet altijd aan alle projecten toe. Hoe zorgen ze ervoor dat projecten worden opgestart en worden afgerond?

Jonge Honden als de Vonk

Bij Centraal Museum was eerst Thomas en daarna Marieke verantwoordelijk voor de ontwikkeling van concrete producten. Producten zoals het jaarverslag en de corporate folder. Ook waren ze verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van het nijntje museum. Zo zorgde ze ervoor dat voor verschillende middelen content werd gecreƫerd, daarbij stemden ze af met de educatieafdeling en stuurden ze bij als bleek uit de ticketverkoop dat dit noodzakelijk was.

6 augustus 2019