City Deal: een warm welkom voor buitenlandse start-ups

Innovatief werken aan een Warm Welkom voor buitenlandse ondernemers

Om de Nederlandse economie sterk te houden moeten ook buitenlandse startups zich goed kunnen vestigen. Vier ministeries en vier gemeenten zijn hiervoor in actie gekomen. Samen startten zij een zogenaamde City Deal, om kansen en beperkingen te onderzoeken in het vestigingsproces (de klantreis) voor buitenlandse start-ups die naar Nederland komen, en deze te verhelpen. Hiervoor hebben zij een innovatieve manier van werken gebruikt; Service Design.

Jonge Honden brengt beweging

Jonge honden vervulde de rol van secretaris van deze City Deal en zorgde ervoor dat er meer dan 40 partijen betrokken bij waren. Jonge Honden organiseerde talloze werksessies en begeleidde vanuit de kerngroep het onderzoek, samen met de inhoudelijke specialist.

5 september 2017