Adviesbureau Companen

Bijdragen aan een optimale woon- en leefomgeving

De woningmarkt is continue in beweging. Adviesbureau Companen speelt al lange tijd een belangrijke rol van betekenis in deze sector voor gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en het Rijk.

Jonge Honden als de Vonk

Jonge hond Juliet ondersteunde het team van Companen bij onderzoeken en adviesrapporten. Samen met haar collega’s bij Companen organiseerde ze brainstormsessies, toekomstverkenningen en een congres om invulling te geven aan woonvisies en woningmarktonderzoeken. Daarnaast organiseerde ze inspiratiesessies om het jongste deel van het team te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

10 april 2018