De Politie

Organisatieontwikkeling bij de Politie

De Dienst Regionale Intelligence Organisatie (DRIO) Oost-Brabant is de informatie tak van de Nationale Politie en zorgt met hoogwaardige informatie en intelligence producten voor een meer proactieve manier van politiewerk. Binnen de DRIO houden de afdelingen zich bezig met uiteenlopende taken, zo worden zowel basisteams, de recherche, maar ook partners zoals het Openbaar Ministerie en gemeenten hulp geboden met noodzakelijke intelligence.

Jonge Honden brengt beweging

Jonge honden Eefke en Rens hebben de DRIO geholpen om beter samen te werken, zodat het DRIO-product nog meer bijdraagt aan slimmer en beter politiewerk. Dit deden zij aan de hand van verschillende gesprekstechnieken, werksessies om de diepte in te gaan en andere onverwachte, soms wat schurende, manieren om in gesprek te gaan met alle medewerkers. Zo brachten ze collega’s bij elkaar en met een podcast gaven ze de onuitgesproken mening een stem. Dit bleek een recept voor een traject dat erop gericht is om alle lagen van de organisatie wakker te schudden. Met deze perspectieven gingen zij vervolgens in gesprek over hoe de DRIO er eigenlijk uit moet zien, wat daarvoor nodig is en hoe dat vertaald wordt naar het dagelijkse werk van de agent, voor of achter de computer.
Meer weten?
1 mei 2020