Gemeente Almere

Rik van Dijk

Gemeente Almere

Het inzetten van wooncoaches in de gemeente Almere

De vergrijzing neemt toe in Almere. Dit vraagt om een goede woonvoorraad, woonomgeving en voorzieningen. Om deze reden is het projectteam (G)oud in Almere gestart, een team van verschillende mensen van de gemeente, die samen initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan de wensen en behoeften van senioren in Almere.

Jonge Honden als de Vonk

Jonge Hond Rik ging aan de slag bij de gemeente Almere in de rol van onderzoeker en procesbegeleider. Als onderzoeker deed hij onderzoek naar de wooncoach; iemand die senioren begeleidt bij het aanpassen van de huidige woning of het vinden van een nieuwe, passende woning. Hij sprak hiervoor met professionals in de wijken en met de senioren zelf. Daarnaast zette hij een experiment op en zocht hij naar de juiste financieringsstromen. Tot slot faciliteerde Rik als procesbegeleider de wekelijkse bijeenkomsten met het team en bewaakte hij de voortgang.

31 mei 2018