Daadkracht bij de Gemeente Nieuwegein

Beweging in de communicatie van Gemeente Nieuwegein

Nieuwegein is een jonge stad met historische accenten. Er is volop werkgelegenheid: zo’n 40.000 mensen hebben hier hun werkplek. Bedrijventerrein Het Klooster ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen op het gebied van veiligheid. Jonge Honden Ike, Tessa en Thomas zetten zich in op de communicatieafdeling voor met name de onderwerpen Economische Zaken, Veiligheid en Ruimtelijke Ordening.

Jonge Honden brengt beweging

Jonge honden hield zich in Nieuwegein bezig met diverse onderwerpen. Zo hielden we ons bezig met de vernieuwing van het centrum genaamd City Nieuwegein. Hiervoor organiseerden we verschillende participatiemomenten om de Nieuwegeiners te betrekken bij hun nieuwe stadscentrum. Daarnaast waren we contactpersoon voor de lokale pers in Nieuwegein, verzorgden we communicatie uitingen over de archeologische vondsten op het bedrijvenpark Het Klooster en werkten we mee aan een veiligheidscampagne.

Verder zijn in de laatste jaren online communicatiemiddelen steeds belangrijker geworden, zoals social media en participatiewebsites. Tessa scheef daarom voor de Gemeente Nieuwegein persberichten, nieuwsbrieven en Social Media berichten, maar hield zich ook bezig met de structuur van participatiepagina ikbennieuwegein.nl en de opzet van communicatiecampagnes. Met Tessa kreeg gemeente Nieuwegein zowel een doorpakker als bedenker van nieuwe ideeën.

6 maart 2021