InteraktContour

 

Voorkomen met data, is beter dan genezen

InteraktContour is een zorginstelling voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Als zorginstelling zijn zij verplicht om meldingen te registeren over (bijna) incidenten. InteraktContour probeert binnen de gehele organisatie het bewustzijn rondom (bijna) incidenten te vergroten. Dit moet onder andere leiden tot het vroegtijdig signaleren van veranderingen, waardoor de kwaliteit van zorg gewaarborgd kan blijven en waar mogelijk verder verbeterd kan worden.

Jonge Honden brengt beweging

Jonge hond Luuc heeft InteraktContour ondersteund in het maken van data-analyses. Samen met de collega’s van InteraktContour werd er gezocht naar dwarsverbanden die helderheid konden bieden over de oorzaken van (bijna) incidenten. Daarnaast werd er bewustzijn gecreëerd bij de medewerkers, teamleiders en teamadviseurs van InteraktContour over het maken van goede, inhoudelijke meldingen.

3 Juni 2020