Samen met het Interprovinciaal Overleg aan de slag met bevolkingsdaling

Een nieuw perspectief op krimp in de Nationale Omgevingsvisie

Eén op de drie gemeenten krijgt tot 2040 te maken met bevolkingsdaling. Het Interprovinciaal Overleg nam het initiatief om samen met gemeenten, provincies en het Rijk regionale uitdagingen te vertalen naar een handelingsperspectief voor in de Nationale Omgevingsvisie. We gingen op zoek naar een sturingsfilosofie, kansen, uitdagingen en concrete instrumenten.

Jonge Honden brengt beweging

Jonge honden ging aan de slag bij het Interprovinciaal Overleg en was verantwoordelijk voor het gehele proces, van aanpak tot resultaat. We brachten partijen bij elkaar, organiseerden werksessies, schreven de stukken en waren verantwoordelijk voor een goede vertaling naar de Nationale Omgevingsvisie. Door voorbij de grenzen van gebieden en partijen te kijken en open te communiceren bracht Jonge honden beweging en perspectief in de discussie over bevolkingsdaling.

10 april 2018