Materialenpaspoort voor gebouwen

Ike Stolk

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Op naar circulaire bouw

De stip op de horizon: een circulaire bouweconomie in 2050. In de transitieagenda voor de Circulaire Bouweconomie staan de actiepunten die daar aan bijdragen. Een materialenpaspoort is er daar één van, maar wat is de visie van de markt op dit instrument?

Jonge Honden als de Vonk

Jonge Hond Ike zette een verkenning op naar de why, how, what van een materialenpaspoort. Zij ging in gesprek met verschillende marktpartijen individueel en in een brainstormsessie. Zij verzamelde de visies en ideeën waarom een materialenpaspoort gemaakt zou moeten worden, welke rol partijen daarin hebben en welke informatie in een paspoort opgeslagen zou moeten worden. Met de verkenning maakt RVO een volgende stap in het beleid en vormgeving van een materialenpaspoort voor circulair bouwen. Je leest hem hier.

23 oktober 2020