MedMij

Grip op gezondheidsgegevens

Steeds meer mensen willen inzicht in hun gezondheid. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving. Bijvoorbeeld in een app of een website. Daarvoor moet zo’n app of site veilig kunnen communiceren met alle plekken waar de informatie opgeslagen staat. Denk aan ziekenhuis, de huisarts, het consultatiebureau en de apotheek. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en gezondheidsprofessionals.

Jonge Honden brengt beweging

Niet één, maar twee jonge honden hebben beweging gebracht bij MedMij. Communicado’s Marjolein en Marieke zorgden, in dit zeer complex werkveld, voor een heldere communicatieboodschap voor zorggebruikers, ICT-leveranciers en zorgprofessionals. De communicatieboodschap vertaalde zij vervolgens door in events, flyers, website en social media; samengevoegd in een toolkit per doelgroep. Marieke was werkzaam tijdens het programma MedMij en Marjolein volgde haar op in de Stichting.

24 april 2020