Platform Duurzame Huisvesting

Ike Stolk

Thomas van Rest

De transitie in de vastgoedsector faciliteren

Verduurzaming is een belangrijke pijler binnen Jonge Honden. Op verschillende opdrachten werken we aan een versnelling van de energietransitie. Al ruim drie jaar ondersteunen we bijvoorbeeld het Platform Duurzame Huisvesting. Het Platform Duurzame Huisvesting is een onafhankelijk platform waarin de hele vastgoedketen is vertegenwoordigd, en waar samenwerking binnen de huisvestingssector gestimuleerd wordt om zodoende de utiliteitsbouw te verduurzamen. Het is de visie van het Platform dat de vastgoedsector hier een leidende rol in kan en moet spelen om zo de transitie te versnellen.

Jonge Honden als de Vonk

Jonge Honden Merit, Tjitske, Thomas en Ike droegen (en dragen) hier aan bij door het Platform te ondersteunen in de uitvoering van concrete projecten en de communicatie hieromtrent.

7 maart 2019