De duurzame transitie in de utiliteitsbouw faciliteren

De transitie in de vastgoedsector faciliteren

Verduurzaming is een belangrijke pijler binnen Jonge Honden. Op verschillende opdrachten werken we bijvoorbeeld aan de versnelling van de energietransitie. Al ruim drie jaar ondersteunen we het Platform Duurzame Huisvesting. Het Platform Duurzame Huisvesting is een onafhankelijk platform waarin de hele vastgoedketen is vertegenwoordigd, en waar samenwerking binnen de huisvestingssector gestimuleerd wordt om zodoende de utiliteitsbouw te verduurzamen. Het is de visie van het Platform dat de vastgoedsector hier een leidende rol in kan en moet spelen om zo de transitie te versnellen.

Jonge Honden brengt beweging

Jonge Honden heeft al een aantal jaar een actieve rol binnen het Platform Duurzame Huisvesting. Dit doen we door het ondersteunen en uitvoeren van concrete projecten en de communicatie hieromtrent.

7 maart 2019