Provincie Utrecht

Utrecht voor iedereen bereikbaar!

Overheden in de regio Utrecht werken samen om de bereikbaarheid en leefbaarheid te vergroten. Dit betekent investeren in wegen, openbaar vervoer en alternatieven zoals de fiets en e-bikes. Zo worden de files in de regio niet nog langer. Gedragsverandering speelt hierbij een grote rol. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Door verschillende projecten ervaren reizigers hoe fijn het kan zijn om anders te reizen. En als het even kan, buiten de spits!

Jonge Honden als de Vonk

Jonge Hond Mike was verantwoordelijk voor vijf projecten die gingen over het vergroten van de fietscultuur, topdrukte bij publiekstrekkers in de stad Utrecht verminderen door slimme data, weggebruikers tijdig informeren over werkwerkzaamheden, nieuwe mobiliteitsmogelijkheden introduceren bij geplande bedrijfsverhuizingen en het verduurzamen van project resultaten. Hij gebruikte uitgangspunten van agile en scrum om zijn projecten op een flexibele en wendbare manier te organiseren en om de projecten voor het nieuwe Goedopweg programma van 2018-2021 vorm te geven. Zo was hij de vonk die de overheid stapje voor stapje meer agile maakt!

9 oktober 2017