Provincie Utrecht

Community builder Snuffelfiets

In 2018 is de Provincie Utrecht gestart met een experiment rond het verzamelen van open-source fijnstof data door vrijwilligersgroepen op de fiets. De pilot in de gemeente Zeist was zeer succesvol en is breed omarmd door de beleidsdomeinen Luchtkwaliteit, Mobiliteit en Innovatieve Datamanagement. Vandaar dat het experiment opgeschaald is naar 500 fietsers onder 16 aangesloten gemeenten en fietsgroepen. 500 vrijwilligers, kennisinstellingen, lokale overheden, marktpartijen en media allemaal in één experiment! Dat vraagt om strakke community building!

Jonge Honden als de Vonk

Jonge hond Mick is als community builder verantwoordelijk voor de communicatie naar de fietsersgroepen toe en hij fungeert als spin in het web tussen alle aangesloten partijen. Zo heeft hij voor het experiment een website ontwikkeld waar informatie op een prikkelende en begrijpelijk manier wordt ontsloten inclusief blogs, handleidingen, tijdlijn en een katern gericht op het vertalen van complexe fijnstof data. Tegelijkertijd is hij verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen voor de gebruikers en de aansluiting bij fiets-stimulerende programma’s van provincie en marktpartijen. Het experiment is in volle gang, de aanmeldingen blijven binnenstromen en Mick blijft rustig en houdt het geheel bij elkaar.

28 september 2017