De Rijksoverheid en het Voedingscentrum

Gezonde en duurzame Rijksrestaurants

De Rijksoverheid staat kent vele uitdagingen op het gebied van de eigen bedrijfscatering. Zo moeten volgens het Nationaal Preventie Akkoord alle Rijksrestaurants in 2021 ‘gezond’ te zijn, volgens de richtlijnen van Het Voedingscentrum. Ook spelen de thema’s circulaire economie, duurzaam assortiment, eerlijke handel en inclusieve samenleving een steeds grotere rol. Jonge honden Tessa en Tjitske begeleidden een pilot vanuit het Categoriemanagement voor het Rijk, waarin ze samen met cateraars en contractmanagers monitorden en verbeterden op zowel gezondheid als de andere vier thema’s.

Jonge Honden als de Vonk

Tessa en Tjitske vonkten tijdens deze pilot door partijen met elkaar te verbinden om samen aan een gezamenlijk doel te werken. Dat deden ze door bijeenkomsten op een ludieke manier neer te zetten en deelnemers uit te dagen gezamenlijk in oplossingen te denken en best practices te delen. Ook leverden zij concrete handvatten aan waar de partijen mee verder konden, zoals een adviesrapport en quick scan.
“Ik was erg blij met de inspiratie en energie die tijdens de gezamenlijke bijeenkomst ontstond. Dat maakte dat iedereen weer zin had om verder aan de doelen te werken” – aldus Rob Heijink, opdrachtgever

 

10 april 2020