Visieontwikkeling Rotterdam Partners

Rotterdam: Hoe leid je als stad zo'n grote toename van toeristen in goede banen?

Toerisme is booming in Rotterdam. In 2019 steeg het aantal bezoekers met 15% en de stad wordt gezien als een van de hipste steden van Europa. Hoe leid je als stad zo’n grote toename van toeristen in goede banen?

Jonge Honden brengt beweging

Vanuit die vraag en in opdracht van wethouder Kasmi, werkte Rotterdam Partners en de gemeente Rotterdam aan een visie op de toekomst van toerisme. Als projectmedewerker was jonge hond Jor medeverantwoordelijk voor het participatietraject onder ondernemers. Hij organiseerde inspirerende werksessies, analyseerde de uitkomsten en verwerkte de resultaten in visuele verslagen. Met zijn team werkte hij ook in een paar maanden toe naar een evenement: de IABx Toerisme. Tijdens dit driedaagse evenement was een groep internationale experts uitgenodigd om mee te denken over de invulling van de visie. Jor organiseerde het event, dacht na over de inhoudelijke invulling en schreef mee aan de eindrapportage. De IABx eindrapportage bundelde alle adviezen en werd aan het einde van het traject overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder.

23 april 2020