Ruimtevolk

De democratie opnieuw uitvinden met de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet gaat stevige invloed hebben op de inrichting van onze ruimte de komende jaren. Toch is het nog vooral een papieren tijger, waar weinig mensen een beeld van hebben. Wij trokken het land in en formuleerden zeven kansen.

Jonge Honden brengt beweging

Jonge honden hebben samen met Paul Roncken, Docent Landschapsarchitectuur een artikel geschreven voor Ruimtevolk. Samen met Paul zijn we het land ingetrokken om ervaringen te verzamelen over de nieuwe omgevingswet. Dit heeft geresulteerd in een artikel waarin zeven kansen worden beschreven. Via deze link  kunt u het artikel nalezen.

20 april 2018