Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De circulaire uitdagingen van de bouw in kaart brengen

Een 100% circulaire economie in 2050 is de ambitie van het kabinet. Hoe we daar komen? Dat onderzoekt de RVO in verschillende transitieagenda’s waarin de belangrijkste sectoren zich vertegenwoordigen. Uiteenlopende partijen uit de sectoren geven samen vorm aan de transitie met het doel de circulaire transitie te versnellen.

Jonge Honden brengt beweging

Jonge Hond Ike sprak met alle partijen uit het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Van een architect tot aan een ingenieur. De persoonlijke verhalen bundelde zij in een whitepaper dat dient ter inspiratie voor de bouwsector. Ook bracht zij een advies uit en deelde haar opvallendheden met de RVO over het teamproces.

22 februari 2018