Solidaridad Europe

Communicatieadviseur Solidaridad Europe

Samen met iedereen in de keten – van boer tot multinational – werkt Solidaridad aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. De communicatie afdeling is verantwoordelijk voor de communicatie met en naar stakeholders in de keten, communicatie richting consumenten, de branding van Solidaridad en fondswerving.

Jonge Honden brengt beweging

Als communicatie adviseur bij Solidaridad adviseerde Thomas collega’s in b2b communicatie, werkte hij aan een communicatie plan van een publiekscampagne en benutte hij verschillende PR kansen rondom de start of afronding van projecten. Ook organiseerde Thomas the Golden Line foto tentoonstelling om zo de kracht van vrouwen in goudmijnen te tonen. Daarnaast mocht Thomas ook het 50 jarig bestaansfeestje van Solidaridad helpen organiseren en uiteraard mee vieren.

Doordat Thomas direct concreet aan de slag ging zorgde hij ervoor dat er veel gecommuniceerd werd rondom projecten van Solidaridad. Ook kon hij met nieuwe input en een ‘externe blik’ zorgen voor vernieuwing in het team.

6 augustus 2019