Swipocratie bij Rijkswaterstaat

 

Medewerkersparticipatie 2.0

Moderne medewerkersparticipatie is een andere manier van denken, het is een mentaliteit en geen activiteit. Het is de rode draad in de omgang met medewerkers en heeft tot doel dat medewerkers actief en structureel invloed hebben bij zaken die hen direct en indirect aangaan. Maar hoe pak je dit aan? Wat kun je er mee? Wat moet je er mee? Samen met Rijkswaterstaat en onze partner Swipocratie ontwikkelden wij een geheel nieuwe en digitale vorm van medewerkersparticipatie.

Jonge Honden als de Vonk

Swipocratie is een perfecte tool om betrokkenheid te creëren op een nét even andere manier. Met deze tool gebruiken we beelden en stellingen als basis voor discussie over lastige onderwerpen. Binnen Rijkswaterstaat organiseren en faciliteren jonge honden Pepijn, Marieke en Josse met gebruik van Swipocratie discussies over thema’s als de beloningsstructuur en medezeggenschap. Hiermee wordt een berg aan input opgehaald die kan zorgen voor betere besluitvorming bij het management.

Wil je meer weten over dit project of over manieren waarop je Swipocratie kunt inzetten? Neem dan contact op met Pepijn.

5 juni 2020