Vereniging Stadswerk

Gemeenten in beweging krijgen voor klimaatadaptatie en smart cities

Het klimaat verandert en digitalisering neemt in rap tempo toe. Gemeenten moeten hun openbare ruimte klimaatadaptief en smart inrichten om toekomstbestendig te worden. Vereniging Stadswerk Nederland zet zich hier voor in.

Jonge Honden brengt beweging

Jonge Hond Josse verzamelde ‘good practices’ bij gemeenten op het gebied van klimaatadaptatie en smart cities. Deze kennis moest via het Stadswerk Magazine, kennisbijeenkomsten e.d. weer terecht komen bij gemeenten. Door samen met betrokken partijen te kijken naar slimme oplossingen zorgde Josse voor kennisverspreiding onder gemeenten.

28 oktober 2017