De Verkeersonderneming

HET FILEDIER – ontdek ook de file-alternatieven in Rotterdam! Stationsgebied

De fileproblemen groeien. Vanuit het Beter Benutten-programma zijn in én rondom Rotterdam hele toffe projecten gerealiseerd met als doel files te vermijden, zoals het aanleggen van snelfietsroutes, extra aanlegsteigers voor de watertaxi en meer fietsenstallingen bij drukke OV-punten. Door middel van creatieve gebiedsaanpakken (bewoners- en werkgeversaanpak) stimuleerde Marjolein het gebruik van file-alternatieven in de regio Rotterdam.

Jonge Honden brengt beweging

Het communicatieteam van De Verkeersondermeming doet heel veel uiteenlopende werkzaamheden: social media, woordvoering, gebiedsaanpakken, het ondersteunen van start-ups, filedier-campagnes etc. De organisatie is dynamisch en zit volop in transitie. Tot op heden functioneerde het communicatieteam naar wens. Gezien de taken steeds meer uitbreiden, is enige structuur gewenst. Laat Jonge Hond Marjolein nou net een en al structuur zijn. Formats, actielijsten.. she’s got it!

Meer weten?
22 februari 2018