Waterschap Drents Overijsselse Delta

De omgeving verbinden bij een dijkversterking

De stadsdijken van Zwolle voldoen niet aan de nieuwe veiligheidsnorm. WDODelta gaat deze daarom versterken. Dit heeft invloed op verschillende partijen; overheden, bedrijven, bewoners en verenigingen. Bij zo’n grote opgave midden in de stad is het belangrijk om alle stakeholders goed te betrekken, mee te laten denken en hun belangen af te wegen.

Jonge Honden brengt beweging

Jonge honden zorgde voor een duidelijk, open en interactief gebiedsproces. Hij zorgde dat de belangen, wensen en eisen van verschillende stakeholders goed werden meegenomen in het proces. Ook droeg hij bij aan heldere en consequente communicatie. Hij vertaalde complexe materie rondom een dijkversterking in begrijpelijke taal. Zo maakte hij verbinding met de omgeving.

 

9 oktober 2017