Ymere

Samenbrengen van partijen bij renovaties in de bestaande stad

De afdeling Stedelijke Vernieuwing is het interne projectmanagementbureau van Ymere. Wij worden ingezet om complexmatige renovaties van Ymere-bezit te begeleiden, van planvorming tot uitvoering.

Jonge Honden als de Vonk

Samen met een projectteam ontwikkelt jonge hond Marte een renovatieplan en stemt dit plan af met alle belanghebbenden. Vervolgens begeleidt zij de uitvoering van de werkzaamheden en werkt toe naar oplevering.

22 februari 2018