SWIPOCRATIE – Net die app die beweging veroorzaakt

Participatie is meer dan een avond met koffie en cake. Jonge Honden helpt organisaties om inwoners, in het bijzonder jongeren, te betrekken bij beleid. Maar dan nét even anders dan anders. Een van de nieuwe instrumenten die wij gebruiken is Swipocratie, waarbij we beelden als basis gebruiken voor een discussie over onze leefomgeving. Wil je inwoners of de omgeving op een andere manier betrekken bij een project, wellicht is deze tool ook iets voor jou? 

Waarom?
Onze samenleving en daarmee onze leefomgeving verandert in rap tempo. Alleen al de energietransitie zal onze steden en landschappen totaal veranderen. Zouden we Nederland met windenergie van elektriciteit willen voorzien? Dan moeten we 90.000 windmolens inpassen. Gaan we allemaal gasloos wonen? Dan moet elke wijk, elke straat zelfs, op de schop. Deze grote ruimtelijke opgaven vragen om een collectief antwoord. Een overheid die een voortrekkende rol pakt, maar daar wel samen met burgers invulling aangeeft.

Daarbij mag duidelijk zijn dat de traditionele instrumenten als referenda en inspreekavonden niet genoeg zijn. Nog moeilijker is het om jongeren, de generatie van de toekomst, in het democratisch proces te betrekken. Digitale applicaties zijn bij uitstek het domein van de nieuwe generatie. Ons oplossing is Swipocratie, het instrument bij uitstek wat helpt om grote veranderingen te vertalen naar beelden waarmee we lokaal de dialoog aangaan.

Hoe?
Swipocratie kun je zien als Tinder voor de leefomgeving. Gebruikers krijgen verschillende beelden te zien en door te “swipen” kunnen ze aangeven of een afbeelding hun voorkeur heeft. Wij spelen in op een maatschappij die gericht is op beleving, waarbij beeldvorming de manier om over iets te oordelen. Zo kunnen we opzoek naar antwoorden op vragen als: Is het prettig wonen in grotere dichtheden of juist niet? Hoe ziet natuur-inclusieve landbouw eruit? Hoe moet het nieuwe energielandschap eruit zien?

Waar?
Swipocratie heeft zich al bewezen als middel om met name jongeren te betrekken. Een doelgroep die vaak moeilijk te interesseren is voor politieke onderwerpen, terwijl juist jongeren met hun frisse blik een welkome bijdrage vormen in brede maatschappelijke debatten en participatieprocessen. Maar ook andere moeilijk bereikbare groepen laten zich eerder verleiden om hun mening te geven dankzij het beelddenken dat door Swipocratie wordt aangesproken. Zo is de gemeente Zoetermeer op zoek gegaan naar vier typen van woningbouwuitbreiding en bijhorende beeldvorming en ook Staatsbosbeheer en de Provincie Utrecht zien het nut van Swipocratie en gaan gebruikers en inwoners vragen stellen over lastige maar noodzakelijke trends om samen betere, gezondere en meer duurzame leefomgevingen te maken.

Interesse?
Je vindt ons niet op Tinder maar je kunt ons wel mailen..

Mail Sven of Bram!

Reactie toevoegen

*Alle velden a.u.b. correct invullen