OMG! Vrijheid, blijheid & protest tijdens de derde Social Impact Night

We lopen nog steeds met een grote glimlach rond. Wat hebben we genoten van alle positieve energie tijdens de Social Impact Night #3 | Omgevingswet: Vrijheid, Blijheid & Protest. We hebben ons laten inspireren, beren getackeld en de basis gelegd voor een nieuwe (protest)beweging. Alle uitdagingen in de leefomgeving vragen om een nieuwe mentaliteit. Dat werd 13 juni wel duidelijk.

Als je erbij was, kun je hier alles rustig teruglezen. Kon je uiteindelijk toch niet aanwezig zijn? Super jammer! Laat je inspireren door ons verslag van de avond. En neem contact met ons op, want we praten je graag bij.

“Blijf eens ergens met je handen van af en kijk wat er ontstaat”

Paul de Bruijn gooide ons direct in het diepe. Met zijn inspirerende verhaal en enthousiasme nam hij ons mee naar zowel Berlijn als Coehoorn Centraal. Wat die twee plekken met elkaar te maken hebben? Blijheid, vrijheid en protest natuurlijk!

De publieke ruimte in Berlijn heeft een groot sociaal belang. Openbare plekken zoals parken worden bijvoorbeeld totaal anders gebruikt dan in Nederland. Hier komen mensen samen en onderhouden ze in alle blijheid gezamenlijk deze ruimte. De gemeente laat deze plekken (vaker) los en biedt ruimte om initiatieven te laten ontwikkelen. Toen de muur in Berlijn viel, ontstond er letterlijk veel ruimte om te ontwikkelen. Paul liet ons zien dat deze ruimte vrij werd ingevuld door de stad zelf. Deze vrijheid leidt vervolgens tot inspirerende plekken. Maar soms is protest nodig. Berlijners zijn niet makkelijk; voormalig vliegveld Tempelhof is hier een illustratief voorbeeld van. In een referendum is hier woningbouw door de stad tegengehouden. In plaats daarvan is het gebied met rust gelaten. Het is nu een plek waar mensen samen komen om van de natuur en het weidse uitzicht te genieten. De conclusie: “Blijf eens ergens met je handen van af en kijk wat er ontstaat!”

Maar terug naar Nederland. Paul heeft zich door Berlijn laten inspireren toen hij aan het project Coehoorn Centraal begon. Dit gebied was jarenlang een opslagplaats voor de renovatie van station Arnhem Centraal. De gemeente heeft in die tijd weinig geïnvesteerd in deze ruimte. Om verandering (en vrijheid) te creëren, werd politieke steun gevraagd via een motie. Klein detail: de volledige motie bestond uit 10 zinnen. De gemeenteraad ging erachter staan en Coehoorn Centraal kon los.

Als stichting had Paul geen ontwikkelgeld om in het gebied te steken. Met initiatieven en goede intenties vanuit ondernemers en de gemeenschap (blijheid) werd het gebied succesvol. Er werd zelfs een gratis park geregeld, geopend door de staatssecretaris. Ander detail: door de minister uit te nodigen, moest de gemeente wel akkoord gaan met het park. En als de gemeente de stekker uit Coehoorn Centraal wil trekken, ontstaat er zoveel tegengeluid (protest) dat de politiek dit weer oppakt. Coehoorn Centraal blijft bestaan.

En die hele Omgevingswet dan? Daar had Paul nog nooit van gehoord en hij heeft ‘m ook niet nodig gehad. De mentaliteit die de nieuwe Omgevingswet vraagt, sluit echter precies aan op de essentie van zijn verhaal.

“Wat nou; beren op de weg…”

Na de inspirerende voorbeelden van Paul liet Bram van den Groenendaal (Ruimtevolk) ons zien dat praten over vrijheid makkelijk is, maar dat vrijheid nemen vaak een uitdaging is. Er zijn eindeloos veel kaders en ongeschreven regels die we elkaar en onszelf opleggen. Deze ‘beren op de weg’ moet je tackelen voordat je bij enige vorm van vrijheid, blijheid of protest kunt komen. Ken je bijvoorbeeld de ´grijze beer´ (met uitspraken als: “Alles is al eens geprobeerd”) de ‘grote-geld beer’ (alles moet rendabel zijn), de ‘kleine-geld beer’ (“het mag niks kosten”), de ‘vink-beer’ (“ we leven in een papieren werkelijkheid”) of de ‘polder-beer’ (“iedereen moet er een plasje over doen”)?

Je kunt niet alle beren op één avond tackelen, dus richtten we onze pijlen op de ‘polder-beer’. Hoe doe je dit nu op een leuke manier? Jasmijn Koelega (West 8) hielp ons op weg. Met verschillende festival persona’s (we waren immers op Woodstock) gingen we aan de slag. Zo zorgt een beveiliger voor een goed proces om de ‘polder-beer’ klein te maken, maakt de dealer slimme connecties en afspraken om polderen te voorkomen en zorgt de hippie dat we ons niet zo druk maken en vooral vertrouwen hebben in elkaar.  Allemaal stappen richting een nieuwe mentaliteit voor de Omgevingswet, waar vrijheid en blijheid centraal staan.

En protest dan? Dat is tot het einde bewaard. Iedereen schreef zijn of haar eigen protestactie of -leus en schreeuwde het door de zaal. Een energieke afsluiter van een energieke avond.

Niet te veel praten, maar gewoon gaan doen! Ben jij al in protest gekomen na 13 juni? Laat ons weten wat je ermee hebt gedaan en inspireer ons! Wij gaan door met onze beweging naar een nieuwe mentaliteit voor de Omgevingswet. Dit doen we graag samen met jullie! Neem eens contact met ons op om hierover verder te praten. Kansen genoeg!

Een vrije, blije en protesterende groet,

Marte, Pieter, Sven & Marnix

Reactie toevoegen

*Alle velden a.u.b. correct invullen