Mike Molkenboer

Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)

mike@jongehonden.com
06 – 4253 2044

#Agile #Scrum #LEAN #gedragsverandering #duurzame mobiliteit

Hoe breng jij beweging?

Met mijn flexibiliteit, gevoel voor belangen en de uitgangspunten van Agile, Scrum en Lean maak ik de (semi) publieke sector een beetje meer toekomstproof.

Hoe vonk jij op vrijdag bij Jonge Honden?

Ik houd mij bezig met meer interne- en externe kennisdeling, adviesvaardigheden en skills van de toekomst en de doorontwikkeling en bekendheid van de Jonge Honden toolbox. Zo kunnen wij blijven verrassen, verbazen én een organisatie verder helpen.