Suzy Koot

HRM en Sociologie

suzy@jongehonden.com
06 – 41661420

#spininhetweb #organisatietalent #participatie #projectmanagement

Waarom ben jij de vonk?

De vonk zit hem voor mij in een resultaatgerichte, doch sterk mensgerichte aanpak.
Ik vind het belangrijk om met doortastendheid verschillende belangen in projecten en processen mee te wegen. Ik houd me graag bezig met projecten ter verbetering van de woon- en leefomgeving in een wijk. Participatieprojecten waarin de mens centraal staat en waarin bottom-up beleid wordt gemaakt met én voor de stad. Dat is voor mij de vonk!

Hoe vonk jij op vrijdag bij Jonge Honden?

Met mijn geïnteresseerde en positieve houding. Ik vind het belangrijk goede
persoonlijke banden aan te gaan en om interesse te tonen in de mensen waar ik mee werk of leef. Ik voel me in sterke mate betrokken en bezit een grote loyaliteit voor mijn werk, de doelstellingen en de mensen met wie ik werk. Ik vind het bovendien van belang om onderdeel uit te maken van een project of een organisatie waarvan de doelen overeenkomen met mijn eigen idealen en principes. Als dat voor mijn gevoel klopt, geef ik veel van mezelf.